Disciplinárny poriadok Slovenskej poľovníckej komory.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, Zbierka zákonov č. 352/2009.
Zákon 39/2007 z.z. z 12. decembra 2006 o veterinárnej starostlivosti.
Zákon 326/2005 z.z. z 23. júna 2005 o lesoch.
Zákon 543/2002 z.z. z 25. júna 2002 o ochrane prírody a krajiny.
Zmluva o užívaní poľovného revíru.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR z 10. augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.
Stanovy Slovenskej poľovníckej komory úplné znenie v zmysle zmien schválených prezídiom SPK 22.10.2010.
Stanovy Slovenskej poľovníckej komory po IV. Sneme - Zvolen 2016
Stanovy Slovenskej poľovníckej komory - príloha č.1 Etický kódex.
Stanovy Slovenskej poľovníckej komory - príloha č.2 Poľovnícky poriadok.
Vyhláška 125/2012 z.z. z 28. marca 2012, ktorou sa mení a dopľňa vyhlṚka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z.
Vyhláška 344/2009 z.z. z 10. augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.
Vyhláška 421/2013 z.z. z 2. decembra 2013, ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri.
Vyhláška 489/2013 z.z. zo 16. decembra 2013, ktorou sa mení a dopľňa vyhlṚka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z.
Zákon 274/2009 z.z. z 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kde nás najdete ...

Martin Mrva

Podhora 2, 034 01 Ružomberok.

e-mail: ruzomberok@opk.sk

Tel. číslo: +421 44 4327684

Mob. číslo: +421 907 837 682

 

Úradné hodiny:

Pondelok 10,00 - 13,00 hod.

Streda 13,00 - 17,00 hod.

Piatok 10,00 - 13,00 hod.