Dokumenty:

  Nariadenie vlády SR č.359 z 19. októbra 2011 
Vyhláška MPRV č. 13 z 13. januára 2012
Prehlásenie o prehliadke zvery
   

Potrebné odkazy:  

Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach
  www.ivvl.sk > Školenia a preškolenia poľovníkov
   
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky  
  www.svssr.sk >  Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat 
   

Kde nás najdete ...

Martin Mrva

Podhora 2, 034 01 Ružomberok.

e-mail: ruzomberok@opk.sk

Tel. číslo: +421 44 4327684

Mob. číslo: +421 907 837 682

 

Úradné hodiny:

Pondelok 10,00 - 13,00 hod.

Streda 13,00 - 17,00 hod.

Piatok 10,00 - 13,00 hod.